Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om hva som blir gjort for å bedre sikkerheten ved brann i tunneler, med henvisning til at en oppfinner har presentert løsninger for fjernstyrt slokking

Datert: 07.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Rett før påske skjedde det nok en alvorlig ulykke i en tunnel. Mange omkom i Mont Blanc tunnelen, ikke bare i selve ulykka, men fordi brannen som startet samtidig gjorde det umulig for hjelpemannskaper å komme inn, for å berge ut folk. I Norge har vi mange og lange tunneler, og gjennom avisoppslag har jeg sett at oppfinner Andor Tømmervik har presentert løsninger for fjernstyrte slokkinger av branner inne i tunneler.

Hvordan er sikkerheten ved brann i tunneler, og hva blir gjort for å bedre denne ?


Les hele debatten