Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om at embetsmenn i departementet offentlig refser politimestre som informerer om følgene av vedtatt budsjett og fordelingen av driftsmidlene til politiet

Datert: 08.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Er statsråden innforstått med at embetsmenn i departementet offentlig refser politimestre som informerer om konsekvensene av det vedtatte budsjett og fordelingen av driftsmidlene til politiet?


Les hele debatten