Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til helseministeren

Om at mange sykmeldte, ikke minst de med ryggplager, må stå i kø i lang tid før spesialistundersøkelse og behandling

Datert: 08.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Mange sykmeldte, ikke minst de med ryggplager, opplever at de må stå i kø i lang tid før spesialistundersøkelse og behandling. I tillegg til den enkeltes egne plager med redusert helse, kan hende med varige lidelser og arbeidsuførhet som sluttresultat, får samfunnet betydelige kostnader til sykepenger på grunn av venting på behandling.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre denne situasjonen?


Les hele debatten