Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvilke omstillinger i statlige etater Regjeringen nå legger på is, og hvordan dette samsvarer med Stortingets tidligere behandling av de samme sakene

Datert: 09.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I februar 1999 hadde statssekretær Per N. Hagen et utspill om å legge omstilling i statlige etater på is. Kommunal- og regionalministeren fortalte i "politisk kvarter " 19. mars 1999 at Regjeringen nå følger opp statssekretærens utspill, og at de nå "har fått med seg de andre departementene" på å legge omorganiseringene på is.

Hvilke omstillinger i hvilke statlige etater er det Regjeringen nå legger på is, og hvordan samsvarer dette med Stortingets tidligere behandling av de samme sakene?


Les hele debatten