Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om at produksjonen av Forsvarets uniformer nå skal skje i Østen, på bekostning av norske arbeidsplasser som slik produksjon kunne ha berget

Datert: 09.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Mat, ammunisjon og bivuakk har alltid vært viktig for hærens stridsevne, basert på mest mulig norske leveranser. Forsvaret skal nå produsere sine uniformer i Østen, sannsynligvis fordi dette er billigere. Forsvaret har i tillegg til å forsvare landet også et sysselsettingsansvar og produksjon av klær og telt til forsvaret burde vært ivaretatt av norske leverandører.

Er statsråden tilfreds med at denne produksjonen skjer i Østen, på bekostning av norske arbeidsplasser som denne produksjonen kunne ha berget?


Les hele debatten