Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at enkelte uførepensjonister mister retten til bostøtte den dagen husbanklånet er innfridd for boligen de leier i

Datert: 09.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Enkelte uførepensjonister opplever at de mister retten til bostøtte den dagen husbanklånet er innfridd for den boligen de leier i. For barnefamilier er boligavgrensningen for utleieboliger vedrørende finansieringskilden endret slik at bostøtte også kan gis til barnefamilier som bor i utleieboliger som er privatfinansierte.

Vil Regjeringen vurdere en økt harmonisering av regelverket vedrørende boligavgrensningen for de ulike grupper som omfattes av bostøtteordningen?


Les hele debatten