Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til landbruksministeren

Om funn av forbudte vekstfremmende stoffer, antibiotika og salmonella ved kjøttimport fra MUL-land, og at importen medfører billigsalgeksport av norsk kjøtt, samtidig som Norge gir landene u-hjelp

Datert: 09.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I MUL-importert kjøtt fra Botswana er det funnet rester av forbudte vekstfremmende stoffer, antibiotika og salmonella. Dette billige kjøttet brukes ofte i restauranter og selges i supermarkeder. Denne importen presser prisene på norskprodusert kjøtt, som så må eksporteres på billigsalg. Samtidig med kjøttimporten fra MUL-landene gir Norge store summer i u-hjelp til MUL-landene. Dette må karakteriseres som tvilsom u-hjelp.

Hva akter statsråden å gjøre med dette dilemmaet?


Les hele debatten