Muntlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om problemene for bedrifter og arbeidsmarked i Agder-fylkene, og å se på skatte- og avgiftsbestemmelser, tyngende miljøpålegg og rigide arbeidslivsbestemmelser

Datert: 10.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP):


Les hele debatten