Muntlig spørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor ekstra skjønnsmidler til opprettholdelse av grendeskoler ikke øremerkes, for å forhindre at kommunene bruker dem til andre formål

Datert: 10.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A):


Les hele debatten