Muntlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å få fart på et prosjekt i Akershus som tar sikte på å få til en samordning mellom sosialetat, trygdeetat og arbeidskontor i kommunene

Datert: 10.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V):


Les hele debatten