Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om utarbeidelse av en informasjonsbrosjyre om avviklingsreglene i husleiereguleringsloven og muligheten for bostøtte og andre støtteordninger

Datert: 16.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Fra forrige kommunal- og regionalminister har undertegnede fått skriftlig underretning om at departementet vil utarbeide en særskilt informasjonsbrosjyre om avviklingsreglene i husleiereguleringsloven og muligheten for bostøtte og andre støtteordninger. Det haster med slik informasjon til hver enkelt leietaker da det særlig blant eldre er stor usikkerhet omkring fremtidig husleie.

Kan statsråden love slik informasjon til hver enkelt og til hvilket tidspunkt?


Les hele debatten