Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at 76 pst. av kommunene i Norge ikke sjekker om eks-kriminelle sitter som jurymedlemmer og lekdommere

Datert: 16.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Fire dommer må oppheves i Heggen og Frøland herredsrett fordi eks-kriminelle satt som legdommere. Ifølge en spørreundersøkelse foretatt av Dokument 2 redaksjonen i TV2 er det bare 24 pst. av kommunene som foretar kontroller av jurymedlemmer og legdommere. 76 pst. av norske kommuner sjekker ikke om eks-kriminelle sitter som meddommere og dømmer andre.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre kontrollen slik at kommunene følger domstollovens intensjoner?


Les hele debatten