Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om ei vurdering av om ordninga med forliksråd er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Datert: 20.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Den norske ordninga med forliksråd er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, hevdar forskar Line Ravlo.

Kva er statsråden si vurdering?


Les hele debatten