Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om å avkrefte påstander i media om at Samferdselsdepartementet vil utsette saken vedr. E134 til Kongsberg til neste års statsbudsjett

Datert: 22.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Buskerud fylkeskommune, Øvre Eiker og Kongsberg kommune samt næringslivet på Kongsberg har gått sammen om forskuttering av E134 til Kongsberg. Så langt har de involverte kommuner fått positive tilbakemeldinger fra departementet for sitt lokale initiativ. På tross av dette vil Samferdselsdepartementet nå, ifølge media, utsette saken til neste års statsbudsjett.

Kan statsråden avkrefte medias påstander, og bekrefte at saken vil bli lagt fram i revidert budsjett?


Les hele debatten