Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor Statsbygg har fått grønt lys til å stanse et tomtesalg til boligformål på Marienlyst i Oslo, og dermed forhindre en hardt tiltrengt boligutbygging

Datert: 22.04.1999
Fremsatt av: Anders C. Sjaastad (H)
Besvart: 28.04.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): I spørretimen 14. april 1999 opplyste statsråden på et spørsmål vedrørende Statsbyggs varslede stansing av et tomtesalg til boligformål på Marienlyst i Oslo, at departementet har godkjent bruk av statlig innsigelse mot prosjektet.

Kan statsråden forklare hvorfor departementet har gitt Statsbygg "grønt lys" til å forhindre en hardt tiltrengt boligutbygging på rundt 300 boenheter i Oslo?


Les hele debatten