Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Om å vurdere om vogntog med totallengde på 25,25 meter kan bli tillatt eller få dispensasjon til å kjøre i bestemte korridorer i Norge

Datert: 22.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Spørsmålet om tillatelse til å bruke vogntog med en totallengde på 25,25 meter er under vurdering. Vogntog etter modulprinsippet likeså. Norske vogntog som består av trekkbil, semitrailer og boggikjerre som kjører på utlandet, har problemer når de kommer til norskegrensen.

Vil statsråden vurdere om slike vogntog kan bli tillatt eller få dispensasjon til å kunne kjøre i bestemte korridorer i Norge, som for eksempel på E6 hvor vegstandarden er tilfredsstillende?


Les hele debatten