Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Om å fremlegge en proposisjon i vår om utbygging av E6 til firefeltsveg og ny E18 gjennom Østfold

Datert: 22.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Utbygging av E6 til firefeltsvei og ny E18 gjennom Østfold er av vital betydning for næringstrafikken ikke bare for Østfold, men for hele landet. Ikke minst er utbyggingen også av stor betydning for trafikksikkerheten. Østfold fylkesting har med stort flertall vedtatt at en slik utbyggingen skal delvis bompengefinansieres.

Vil statsråden fremlegge en stortingsproposisjon vedrørende Østfoldpakken nå i vår?


Les hele debatten