Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Om at mange einslege og sambuande pendlarar blir bustadregistrerte og skattepliktige i arbeidsstadkommunen

Datert: 23.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av finansminister Gudmund Restad

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Regelverket for bustadregistrering av pendlarar fører i mange høve til at einslege og sambuande pendlarar blir bustadregistrerte og skattepliktige i arbeidsstadkommunen sjølv om dei har bustad i heimkommunen sin og pendlar dit i helgene. I svar til underteikna 24. september 1998 skriv finansministeren at han vil ta initiativ til ei utgreiing av ulike justeringar av regelverket.

Kva er statusen for dette arbeidet, og når vil Stortinget bli meddelt resultatet?


Les hele debatten