Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om at beboerne på Kråkmo i Hamarøy nå bare skal få postombæring hver annen dag

Datert: 23.04.1999
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 28.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Posten skal frem" har til alle tider vært Postens slagord. Etter omorganiseringen av Posten Norge BA har det gjentatte ganger blitt forsikret fra statsrådens side at kvaliteten på tjenesten ikke skal svekkes. Nordlands Framtid skriver 15. april 1999 at beboerne på Kråkmo i Hamarøy nå bare skal få postombæring hver annen dag, mot hver dag tidligere.

Synes statsråden at dette er kvalitetsmessig tilfredsstillende å få 50 pst. reduksjon i tilbudet?


Les hele debatten