Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om inndekning av inntektstapet på ca. 100 mill. kr som er påført sykehusene ved at departementet har redusert de polikliniske takstene fra 1.4.99

Datert: 23.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Et inntektstap på ca. 100 mill. kroner vil måtte gi som konsekvens at sykehusene ikke kan gjennomføre sin planlagte pasientbehandling for resten av 1999, noe som vil føre til færre behandlede pasienter.

Hvordan vil statsråden dekke inn det inntektstapet på ca. 100 mill. kroner som er påført sykehusene i forbindelse med at departementet har redusert de polikliniske takstene fra 1. april 1999?


Les hele debatten