Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å opprette beredskapskommuner som kan være parat til å etablere flyktning- og asylmottak på kort varsel, med tanke på behovet for fagkompetanse

Datert: 26.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flyktning- og asylmottak i Norge blir i alt for stor grad opprettet ad hoc når flyktningestrømmen øker. Dette er uholdbart både for flyktningene og myndighetene. Nye driftsoperatører har liten kompetanse og kommunene har ikke beredskap for å takle behovet for fagkompetanse og tilrettelegging.

Vil statsråden ta initiativ til å opprette en form for beredskapskommuner som kan være parat til å etablere mottak på kort varsel?


Les hele debatten