Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Om å bekrefte at oppstart av Regionfelt Østlandet ikke vil skje før budsjettvedtak i Stortinget er gjort

Datert: 26.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): De totale kostnadene for Regionfelt Østlandet skal bli forelagt Stortinget i en av de faste budsjett- og investeringsproposisjonene står det i St.meld. nr. 11 (1998-99). Oppstart av tiltaket er altså avhengig av eksplisitte budsjettvedtak i Stortinget.

Kan statsråden bekrefte at dette medfører riktighet og at oppstart av tiltaket ikke vil skje før budsjettvedtak er gjort?


Les hele debatten