Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til sosialministeren

Om en kvinnelig lastebilsjåfør som mener hun urettmessig er nektet sykepenger ut fra folketrygdlovens § 8-4, og hvorvidt det er en trend med forskjellsbehandling etter yrke eller kjønn

Datert: 27.04.1999
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 05.05.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Folketrygdlovens § 8-4 lyder: "Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer og lignende gir ikke rett til sykepenger." En kvinnelig lastebilsjåfør mener at hun urettmessig er nektet sykepenger med bakgrunn i denne paragrafen. Samtidig ser vi til stadighet at konflikter som blir offentliggjort, resulterer i at ressurspersoner blir sykmeldt.

Ser statsråden noen trend der det er forskjellsbehandling når det gjelder yrkesmessig bakgrunn mellom kvinner og menn?


Les hele debatten