Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til helseministeren

Om at seks fylkeskommuner ikke får de inntekter man har kalkulert med, fordi staten mener at deler av den økte pasientbehandlingen ved sykehusene ikke er reell

Datert: 27.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Ifølge Sosial- og helsedepartementet får seks fylkeskommuner, Østfold, Vest-Agder, Vestfold, Oslo, Nordland og Troms ikke de inntekter man har kalkulert med fordi staten mener at deler av den økte pasientbehandlingen ved sykehusene ikke er reell. Resultatet blir flere titalls mill. kroner i inntektstap. Dermed blir det røde tall i sykehusregnskapene og uante konsekvenser for pasientene.

Mener statsråden det er riktig å straffe de sykehusene som er blitt effektive og som baserer sin drift på "innsatsstyrt finansiering"?


Les hele debatten