Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om hva som vil bli gjort for at forbudet mot bigami i Norge kan forsterkes og etterleves, i lys av omgåelsen i innvandrermiljøene

Datert: 27.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Bigami er straffbart i Norge. Likevel klarer muslimske menn og andre å importere flere kvinner til landet som man er gift med, eller blir gift med under oppholdet i landet. Jungeltelegrafen går i særdeleshet i innvandrermiljøene om de aktuelle metodene for å omgå lovene. Statsråden vil etter sigende kartlegge problemets omfang.

Hva vil statsråden gjøre utenom kartleggingen, slik at norsk lov om forbud mot bigami kan forsterkes og så etterleves?


Les hele debatten