Muntlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til nærings- og handelsministeren

Om kva tid Regjeringa har tenkt å leggje saka om Svea Nord, og dermed Store Norske si framtid på Svalbard, fram for Stortinget

Datert: 24.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A):


Les hele debatten