Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til nærings- og handelsministeren

Om at Norges andel av verdenshandelen har vært synkende, og at bedrifter flytter ut av landet, og om valg av strategi for å unngå at utviklingen fortsetter

Datert: 24.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten