Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Om å forklare med hvilken hjemmel Posten Norge BA kan ta gebyr for innkreving av merverdiavgift på postordresendinger til Norge av lav verdi

Datert: 27.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): For å likebehandle norske og utenlandske aktører på postordremarkedet og sikre norske arbeidsplasser, ble det fra 1. mars 1999 innført merverdiavgift også for postordresendinger til Norge av lav verdi. Dessverre har dette gitt utilsiktede virkninger med økt byråkrati og kostnader blant annet fordi Posten Norge BA ilegger disse sendingene et gebyr på 80 kroner.

Kan statsråden forklare med hvilken hjemmel Posten Norge BA kan ta gebyr for innkreving av merverdiavgift?


Les hele debatten