Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å vurdere en ordning med gratis skolebokutlån på nytt, i lys av debatten om reklame i skolebøker

Datert: 27.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Dersom forlag begynner å produsere billige eller gratis skolebøker gjennom bruk av reklame i skolebøkene, vil dette med stor sannsynlighet føre til at de som velger fag med mange elever, får en større utgiftsreduksjon enn de som velger utradisjonelt. Det beste virkemiddelet for å motvirke at slike forskjeller utvikles i skolen er å innføre en ordning med gratis skolebokutlån.

Vil Regjeringen vurdere en ordning med gratis skolebøker på nytt i lys av debatten om reklame i skolebøker?


Les hele debatten