Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om problema med rekruttering av lærarar, m.a. i Møre og Romsdal, og å medverke til at læraryrket kan bli meir attraktivt

Datert: 28.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): På landsplan er det i dag rekrutteringsproblem av lærare både i grunnskulen og den vidaregåande skule. Den vidaregåande skule i Møre og Romsdal er verst ramma når det gjeld rekruttering av lærare. Spesielt er det vanskar med å få lærare i yrkesfaga. Dette er ei farleg utvikling.

På kva måte vil statsråden medverke til at læraryrket kan bli meir attraktivt?


Les hele debatten