Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at barn som søker asyl i Norge uten følge av foreldre, risikerer å vente i over ett år på å få et permanent bosted

Datert: 28.04.1999
Fremsatt av: Sylvia Brustad (A)
Besvart: 05.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for de to første månedene i 1999 viser at barn som søker asyl i Norge uten følge av foreldre kan risikere å vente i over ett år før de får et permanent sted å bo. Dette på tross av UDIs målsetting om plassering innen seks måneder.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at målsettingen om bosetting innen seks måneder overholdes?


Les hele debatten