Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til miljøvernministeren

Om merutgiftskompensasjon til kommuner som overtar forvaltningsansvar for verneområder eller deltar i prøveordning med delegering av midler til forebygging av rovviltskader

Datert: 16.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I disse dager foregår det i Direktoratet for Naturforvaltning en godkjenning av de kommuner som har sagt seg villig til å overta forvaltningsansvar for verneområder. I tillegg har for eksempel Lierne kommune sagt seg villig til å delta i en prøveordning med delegasjon av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Begge disse problemstillingene blir nye oppgaver for kommunene.

Hvordan mener statsråden disse merutgiftene skal kompenseres?


Les hele debatten