Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det vil bli foreslått å etablere kjerneområde for ulv i Aurskog-Høland og Nes i Akershus eller i grensekommuner i Hedmark og Østfold

Datert: 29.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): I kommunene Aurskog Høland og Nes i Akershus er det uro over den sterkt voksende ulvestammen. Også i grensekommuner i Hedmark og Østfold er det bekymring over utviklingen. Det skaper usikkerhet og utrygghet hos lokalbefolkningen at forvaltningen av ulvestammen er uavklart. Det oppfattes slik at Direktoratet for Naturforvaltning vil foreslå kjerneområdet lagt hit.

Akter statsråden å foreslå at det etableres kjerneområde for ulv i disse områdene?


Les hele debatten