Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at en betydelig del av midlene som ble avsatt for å hindre nedleggelse av mange små skoler, er gått til andre formål, og om kvalitetssikring av at de går til førstnevnte formål

Datert: 29.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): 50 mill. kroner ble avsatt for å hindre at mange små skoler skulle bli lagt ned. Oppslag viser at en betydelig del av midlene er gått til andre formål.

Hvordan kvalitetssikrer Kommunal- og regionaldepartementet at midlene går til det formålet Stortinget ble opplyst om?


Les hele debatten