Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om troverdigheten når det gjelder fiskeriforvaltningens og Havforskningsinstituttets bestandsanslag, da beregningsmodellene bl.a. ikke inkluderer de store sjøpattedyrenes fiskekonsum

Datert: 30.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeriforvaltningen og Havforskningsinstituttet sliter med sin troverdighet i bestandsanslagene, spesielt på torsk og sei. De beregningsmodellene som brukes inkluderer ikke det fiskekonsumet som de store sjøpattedyrene står for. I tillegg trenger Havforskningsinstituttet data fra uavhengige observatører som tar prøver på fartøy under aktivt fiske.

Hva vil statsråden gjøre for å få en bedre forskning og forvaltning?


Les hele debatten