Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å stoppe trålfiske på gytefelt i gyteperioden, med eksempel i Moskenesgrunnen

Datert: 30.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Et nytt Lofotfiske er nå avsluttet med middelmådige resultater. De målinger som forskerne har foretatt av gytestammen indikerer et voldsomt sprik i forhold til det modellen viser. Store deler av den gytende skreien gytte på Moskenesgrunnen i år som tidligere år, i slutten av mars og begynnelsen av april. Samtidig ble det drevet et intenst bunntrålfiske på den gytende fisken.

Mener statsråden det er fornuftig å bruke trål på gytefelt, og burde ikke dette fisket stoppes i gyteperioden?


Les hele debatten