Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Om at lagmannsretten skal ha fritatt ein gut frå militærteneste fordi han ikkje har lyst til å gjennomføre fyrstegongstenesta

Datert: 30.04.1999
Fremsatt av: Trond Helleland (H)
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 05.05.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Fredag 9. april 1999 refererte Dagsavisen at lagmanssretten har fritatt ein 2l-årig gut frå militærteneste på bakgrunn av ein søknad der han gjer det klart at han ikkje er pasifist, men at han ikkje har lyst til å gjennomføre fyrstegongstenesta.

Meiner statsråden at denne rettsavgjersla gjev grunn til å vurdera endringar i gjeldande regelverk?


Les hele debatten