Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til forsvarsministeren

Om å gjennomgå tillitsmannsordningen i Forsvaret med sikte på å gi soldatene bedre mulighet for å å bli hørt og få gjennomslag for sine krav

Datert: 30.04.1999
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 05.05.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Tillitsmannsordningen i Forsvaret ble revidert sist gang i Stortinget for 25 år siden. Samfunnets krav til deltagelse og brukermedvirkning har endret seg. Ordningen har ikke fulgt med i utviklingen og ikke gitt soldatene god nok mulighet for innflytelse over soldattilværelsen. Det er en grunn til at soldaters krav sjelden kommer i offentlighetens søkelys.

Vil Regjeringen gjennomgå tillitsmannsordningen i Forsvaret med sikte på å gi soldater i tjeneste bedre mulighet for å bli hørt og få gjennomslag for sine krav?


Les hele debatten