Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om planene om å etablere et nasjonalt kompetanse- og velferdssenter ved NTNU, og hvorvidt behovet for et slikt senter er utredet

Datert: 04.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har gitt forhåndtilsagn om statlig støtte til et prosjekt med sikte på etablering av et nasjonalt kompetanse- og velferdssenter ved NTNU. Planene om et slikt senter er først blitt kjent etter at forhånstilsagn om støtte ble gitt fra departementet, slik at berørte parter ikke har fått uttale seg om saken.

Har statsråden tatt med i betraktning at det finnes stor kompetanse på dette området og har han utredet behovet for et slikt nasjonalt kompetansesenter?"


Les hele debatten