Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utenriksministeren

Om hva Norge gjør for å bidra til en fredelig løsning på den militære konflikten mellom Etiopia og Eritrea

Datert: 22.04.1999
Besvart: 12.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Den militære konflikten mellom Etiopia og Eritrea har pågått i lang tid.

Hva gjøres fra norsk side for å bidra til en fredelig løsning?


Les hele debatten