Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å få redusert antallet bilulykker hvor personbiler med førere som prøver å ta sitt eget liv, kommer over i motgående kjørefelt, noe som ofte rammer lastebilsjåfører

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ifølge en undersøkelse utført av SINTEF er det svært mange bilulykker hvor personbiler har kommet over i motgående kjørefelt, ført av bilister som prøver å ta sitt eget liv. Dette er jo ulykker som rammer uskyldige og som regel lastebilsjåfører.

Hvordan ser statsråden på dette og ser han mulige tiltak som kan redusere antallet slike ulykker?


Les hele debatten