Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å få endret valgloven slik at personer som blir innlagt på sykehus fra fredag ettermiddag t.o.m. valgdagen, får muliget til å bruke stemmeretten

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ved kommune-, fylkesting- og stortingsvalg er valgloven i dag slik at personer som blir innlagt på sykehus mellom fredag ettermiddag til og med valgdagen ikke har mulighet til å bruke sin stemmerett. Mange av disse pasientene kunne ha brukt sin stemmerett hvis forholdene var lagt til rette for det.

Kan statsråden se på dette slik at det i fremtiden blir mulig for disse å bruke sin stemmerett?


Les hele debatten