Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om å få redusert omfanget av useriøse katalogselskaper, da Oslo kemnerkontor på 1 1/2 år har politianmeldt 29 av 38 kontrollerte selskaper for ulike lovbrudd

Datert: 06.05.1999
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 12.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I den senere tid har det blitt avdekket at forholdsvis mange katalogselskaper ikke har fulgt verken regnskapsloven, aksjeloven, ligningsloven, folketrygdloven med flere. I Oslo har kemnerkontoret i løpet av det siste 1 1/2 år kontrollert 38 katalogselskaper hvorav 29 er politianmeldt.

Ser statsråden noen mulighet for å få redusert det som kan synes som en noe "useriøs" bransje?


Les hele debatten