Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at forslaget om en total omlegging av de tekniske fagskolene i Nordland bl.a. vil ramme skipperutdanningen ved Nordland Fiskerifagskole

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Et utvalg foreslår en total omlegging av de tekniske fagskolene i Nordland. I stedet for undervisning i klasserom forslår utvalget en kombinasjon av fjernundervisning, fellessamlinger og veiledning. Blant annet rammes skipperutdanninga ved Nordland Fiskerifagskole av denne omlegginga. Høringsfristen er satt til en uke og Sjøfartsdirektoratet, som utsteder sertifikater til skippere, er ikke høringsinstans.

Synes statsråden denne omleggingen vil gi en forsvarlig skipperutdanning i Nordland?


Les hele debatten