Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Om kva for nye prioriteringar frå fylkestinget i Møre og Romsdal som må avklarast før eit forslag om å byggje ut Eiksundsambandet vert lagt fram for Stortinget

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Som svar på skriftleg spørsmål nr. 265 (1998-99) seier samferdselsministeren: "Det vil ikke bli foreslått en utbygging av Eiksundsambandet for Stortinget før resultatet av fylkets prioriteringer er avklart." Fylkestinget i Møre og Romsdal har diskutert og prioritert Eiksundsambandet fleire gonger, seinast i april 1999.

Kva slags nye prioriteringar ventar statsråden på?


Les hele debatten