Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til samferdselsministeren

Om at mobiltelefonoperatører selger mobiltelefoner uten at de blir registrert på noen juridisk person, sett i lys av personvern og samfunnsinteresser

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Mobiltelefonoperatørene selger mobiltelefoner med såkalte kontantkort. Ett av selskapene selger telefoner uten at de blir registrert på noen juridisk person. Telefonene selges til "hvem som helst".

Er dette betryggende ut fra personvern og samfunnsinteresser?


Les hele debatten