Spørretimespørsmål fra Morten Olsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om manglende etterutdanning av lærere i Østfold for undervisning i faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Datert: 06.05.1999
Fremsatt av: Ane Sofie Tømmerås (A)
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Morten Olsen (A)

Spørsmål

Morten Olsen (A): En spørreundersøkelse blant lærere og tillitsvalgte i Østfold viser at 64 pst. ikke har vært på etterutdanningskurs i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget ) i det hele tatt, og hele 76 pst. mener at de ikke har fått en etterutdanning som gjør de kompetente til å undervise i det nye kristendomsfaget etter planer om målsettinger gitt av L97.

Hvilke virkemiddel vil statsråden iverksette for å bedre etterutdanningen?


Les hele debatten