Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om tiltak for å hindre vold blant ungdommer i skolemiljøet, med spesiell henvisning til Oslo

Datert: 06.05.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Det har vært en rekke tilfeller av grov vold blant ungdommer i skolemiljøet i Oslo i den senere tid. Politiavdelingssjef Ola Bakken ved Stovner politistasjon betegner det som tilfeldig at vold i skolemiljøene i Oslo ikke har kostet liv.

Hvilke tiltak akter Regjeringen, med statsråden i spissen, å iverksette slik at dette kan forhindres, samt at denne volden i størst mulig grad kan unngås?


Les hele debatten