Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til finansministeren

Om Riksrevisjonens undersøkelse av ligningskontorenes ressursbruk og saksbehandlingstid, som viser at klager ofte ikke blir behandlet i tide

Datert: 07.05.1999
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 12.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): En undersøkelse Riksrevisjonen har gjort ved de fem største ligningskontorene i landet, viser at de ofte bryter egne regler for saksbehandlingstid. Dette fører til at skattytere og bedrifter ikke får behandlet sine klager i tide, noe som kan føre til økonomiske konsekvenser. Samtidig bruker mange av de ansatte arbeidstiden til annet enn å behandle ligninger.

Vil statsråden se på ressursbruken ved ligningskontorene og be skatteetaten skjerpe seg med blant annet behandlingstiden?


Les hele debatten