Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helseministeren

Om hjemmelen for å trekke dagopphold ut av beregningen for DRG-indeks 1998, etter at Vestfold fylkeskommune har fulgt anbefalingene om beregningsmetode for innsatsstyrt finansiering

Datert: 07.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Sosial- og helsedepartementet gav 10. august 1997 en anbefaling til blant annet Vestfold fylkeskommune om beregningsmetode i forhold til ISF. Vestfold fylkeskommune har fulgt anbefalingene som er kommet fra departementet. Fylkeskommunen har ikke gjort beregningsfeil i forhold til anbefalingene, og det er ikke gitt melding fra departementet om forestående endringer av beregningsgrunnlaget.

Hvilken hjemmel har departementet for den nye praksis med å trekke dagopphold ut av beregningen for DRG-indeks 1998?


Les hele debatten